Actrices:
Nikki Thorne, Niki Sweet, Claudia Adams, Alexia Sky, Michelle Myers.